Algemene voorwaarden

Servicevoorwaarden

Algemeen

De vervoersovereenkomst komt alleen tot stand onder onderhavige servicevoorwaarden. Tegenstrijdige voorwaarden worden niet geaccepteerd. Deze servicevoorwaarden, de tariefbepalingen, de officieel goedgekeurde vervoersvoorwaarden en de gedragsregels van het ‘Internationale Ski Verband’ (https://www.alpinesicherheit.at/de/FIS-Regeln/) maken deel uit van de vervoersovereenkomst. De algemene voorwaarden, de tariefvoorwaarden, de gedragsregels van het ‘Internationale Ski Verband’ (FIS), de algemene voorwaarden van de onlineshop zijn voor iedereen op internet toegankelijk op of via www.berwang.tirol en op verzoek liggen deze ook ter inzage bij de hoofdkassa’s. De vervoersvoorwaarden vindt u bij de toegang van de liften/kabelbanen en bovendien liggen deze ook ter inzage bij de (hoofd)kassa's.

De individuele diensten waarop de skitickets recht geven, worden geleverd door juridisch onafhankelijke bedrijven. De ondernemer die de kaart verkoopt, treedt alleen op als vertegenwoordiger van de andere ondernemers. Alleen de betreffende ondernemer is dus verplicht om de individuele diensten te verlenen en eventuele schade bij incidenten te vergoeden.

Bij overtreding van de vervoersvoorwaarden, het negeren van afgezette/gesloten skipistes (bijv. bij  lawinegevaar, het skiverbod in bosgebieden of de FIS-regels) vindt uitsluiting van het vervoer met de liften/kabelbanen plaats. In ernstige gevallen en bij herhaalde overtredingen wordt de skipas zonder vergoeding ingetrokken en wordt een strafrechtelijke klacht ingediend. De instructies van de medewerkers van de liftmaatschappij moeten worden opgevolgd.

Geldigheid
In de regel begint de geldigheid van een skiticket op de dag van uitgifte. Op verzoek kunnen alle skitickets, behalve de seizoens- en 2,5-daagse tickets, vooraf worden gekocht. Skitickets zijn altijd geldig op opeenvolgende dagen. Een onderbreking is niet mogelijk (met uitzondering van optionele tickets).

Het gebruik van het vervoersmiddel (kabelbanen en liften) vereist het bezit van een geldige skipas. De liftmaatschappij is de houder van een geldige skipas geen vervoer verschuldigd als het gebruik onmogelijk of niet toelaatbaar is om redenen waarvoor de liftmaatschappij niet verantwoordelijk is, bijvoorbeeld in het geval van weersinvloeden (bijv. harde wind) en lawinegevaar, maar ook bij uitval als gevolg van voorgeschreven onderhoudswerkzaamheden of technische problemen.

De geldige skipas geeft de houder het recht om alle in gebruik zijnde liften/kabelbanen te gebruiken binnen de geldigheidsduur en volgens de tarief- en transportvoorwaarden en deze servicevoorwaarden. De skipas is niet overdraagbaar. Latere omwisseling, uitstel of verlenging van de geldigheidsduur is niet mogelijk. Niet benutte dagen verliezen hun geldigheid en worden niet terugbetaald, vervangen of gecrediteerd.

De geldigheid van de skipassen wordt gecontroleerd bij de dal- en bergstations van de liften/kabelbanen, met behulp van elektronische leesapparatuur en/of door de medewerkers van de liftmaatschappij. De instructies van de medewerkers van de liftmaatschappij moeten worden opgevolgd en de leesapparatuur moet worden gebruikt zoals bedoeld. De geldigheid van de skipassen kan ook worden gecontroleerd bij elke afzonderlijke lift, bij de kassa of op de parkeerplaatsen bij de liften/kabelbanen. Ook hier moet de skipas op verzoek van de medewerkers van de liftmaatschappij worden getoond en moeten de door hen gegeven instructies worden opgevolgd.

Prijzen en kortingen
De actuele prijzen voor de verschillende diensten vindt u in de prijslijst (bij de kassa’s). We behouden ons het recht voor om prijzen te wijzigen.

Alle vermelde prijzen zijn in euro's en inclusief BTW. Betaling dient altijd vooraf te geschieden. Betaalmogelijkheden aan de kassa's: contant in euro's, pinautomaat (Maestro) of creditcard (Mastercard, Visa).

Kortingen (kinderen, jeugd, senioren, mini, gezinnen, gehandicapten) worden alleen verleend op vertoon van een identiteitsbewijs met foto. Wij vragen uw begrip voor het feit dat onze kassamedewerkers geen uitzonderingen op deze regel kunnen maken.

Een invaliditeitskorting wordt verleend vanaf een invaliditeit van 60%, onder overlegging van een document waaruit dit blijkt.

Als u van één van de aangeboden kortingen gebruik wenst te maken, moet u een daartoe benodigd bewijs kunnen overleggen ter verkrijging van de betreffende korting.

Misbruik van kortingen leidt tot intrekking van de skipas. We behouden ons tevens het recht voor om een strafrechtelijke klacht in te dienen.

Wij behouden ons tevens het recht voor om de uitgifte van alle dan wel individuele skitickets te beperken in geval van slechte sneeuwcondities of bij te grote drukte op de skipistes. Wij behouden ons voorts het recht voor om prijzen te wijzigen, ook op dagelijkse basis.

Een groepskorting wordt alleen toegekend wanneer een groepsleider de skitickets - met dezelfde geldigheidsperiode - koopt.

Kortingen tijdens de zogeheten ‘super skiweken’ worden alleen verleend op vertoon van uw gastenkaart bij de aankoop van de skipas. Vraag bij aankomst aan uw verhuurder om de gastenkaart.

Met de aankoop van een skipas op naam, stemt de skikaarthouder in met een automatische registratie van zijn persoonsgegevens, alsmede dat deze wordt vastgelegd, verwerkt voor controledoeleinden om oneigenlijk gebruik van de kaart te voorkomen en dat deze worden verwijderd zodra de gegevens niet meer relevant zijn, op zijn laatst nadat de wettelijke bewaartermijn is verstreken.

Terugbetaling
Er bestaat geen wettelijke aanspraak op terugbetaling van de skipas. Eventuele vergoedingen zijn terugbetalingen uit coulance. Bij een ski-ongeval kan een skipas, met een minimale geldigheidsduur van twee dagen, pro rata worden vergoed tegen administratiekosten van € 10,00. Voorwaarde hiervoor is het direct inleveren van de skipas van het slachtoffer bij een van onze kassa’s tezamen met een medisch attest van een lokale arts of het ziekenhuis. Restitutie is alleen mogelijk als de skipas niet meer is gebruikt na het ongeval en wordt gegeven vanaf de dag van teruggave bij een van de kassa's, maar ten vroegste vanaf de dag na het skiongeluk. Eventuele bergings- en verzorgingskosten van de bergredding zijn niet inbegrepen in de prijs van de skipas en worden apart in rekening gebracht. Een vergoeding voor de skipassen van begeleiders/medereizigers van het slachtoffer is niet mogelijk.

Voortijdig vertrek, slecht weer, stilstand van de lift(en) of bedrijfsonderbrekingen of sluiting van de piste(s) als gevolg van gebeurtenissen buiten onze controle/door overmacht (weer, wind enz.) geven geen recht op terugbetaling of verlenging van de geldigheidsperiode.

Ook (vroegtijdige) sluiting van (een) lift(en) gedurende of aan het begin of einde van het seizoen (bijv. bij gebrek aan sneeuw) wordt eveneens voorbehouden. Ook in deze situatie vindt geen terugbetaling/prijsverlaging plaats.

Misbruik
Skitickets zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Elke poging of daadwerkelijk oneigenlijk gebruik van de skipas of het omzeilen van de leesapparatuur doet geen afbreuk aan eventuele strafrechtelijke gevolgen en zal resulteren in de onmiddellijke intrekking van de skipas en leiden tot hogere vervoerskosten. We behouden ons het recht voor om strafrechtelijke vervolging in te dienen.

Vervanging van verloren en beschadigde skipassen
Er bestaat geen wettelijke aanspraak op vervanging van verloren of defecte skipassen.
Voor verloren of beschadigde skipassen kan een nieuwe skipas worden afgegeven (voor wat betreft passen met een minimale geldigheidsduur van drie dagen) en tegen administratiekosten van € 10,00 (te verhogen met € 2,00 borg). Als de skipas al is gebruikt op de dag dat het verlies is gemeld, is de geldigheidsduur van de nieuw uitgegeven skipas beperkt tot de dagen na die dag.

Defecte skipassen (zonder zichtbare externe schade) kunnen alleen worden vervangen op vertoon van de kassabon.

Als skipassen (waaronder ook begrepen seizoens-/jaarkaarten) worden vergeten, moet een dagkaart worden gekocht. Restitutie is niet mogelijk.

Sluiting van kabelbanen/liften en pistes
Informeer naar de sluitingstijden van de kabelbanen en liften. Met weersafhankelijke sluitingen en beperkte skimogelijkheden dient u vooral rond de seizoenopening en -sluiting rekening te houden.

Het gebruik van de pistes na sluitingstijd is levensgevaarlijk en daarom ten strengste verboden. Gedurende deze tijd laat men regelmatig (op afstand) lawines springen en worden de pistes geprepareerd (onder meer door gebruikmaking van touwlieren die niet zichtbaar zijn voor de skiër). Er vinden geen piste-controles meer plaats.

KeyCards
Skipassen worden doorgaans uitgegeven op elektronische gegevensdragers, zogeheten KeyCards, waarvoor een borg van € 2,00 wordt geïnd. Onbeschadigde en functionerende KeyCards van het huidige winterseizoen kunnen worden teruggeven bij onze kassa’s en de geïnde borg wordt gerestitueerd. Wij vragen uw begrip voor het feit dat bij teruggave van oudere KeyCards - door technische ontwikkelingen - de borg niet meer kan worden vergoed.

Voor Keycards voor eenmalig gebruik (papieren KeyCards) wordt geen borg geïnd en derhalve ook niet gerestitueerd. Dit betreffen KeyCards die worden gebruik voor het uitgeven van skipassen met een geldigheidsduur van maximaal 2 ½ dag.

Onbeschadigde KeyCards en restitutie van de borg geschiedt bij de kassa’s van de liftmaatschappij en op vrijwillige basis bij verhuurders, sportwinkels en restaurants.

Gastenkaart
Vraag bij aankomst aan uw verhuurder naar de gastenkaart.

Aansprakelijkheid
Schadeclaims kunnen alleen worden ingediend in het geval van een opzettelijke of grove nalatigheid door de liftmaatschappij. Deze beperking geldt niet op vergoeding van schade aan personen of aanspraken op schadevergoeding op grond van de ‘Eisenbahn- und Kraftfahrzeughaftpflichtgesetz’ (EKHG) of de zogeheten ‘Wet productaansprakelijkheid’.

In principe is alleen de desbetreffende dienstverlener aansprakelijk voor schade die ontstaat in verband met het gebruik van externe diensten. De Bergbahnen Berwang zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door andere pistegebruikers of derden. In het geval van bijzonder roekeloos en gevaarlijk gedrag op de skipiste, alsmede bij het negeren van afgezette/gesloten pistes of andere instructies, moet rekening worden gehouden met weigering om de liften/kabelbanen te mogen gebruiken. Wij streven naar uw veiligheid en vragen u om u aan de FIS-regels te houden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor persoonlijke bezittingen van bezoekers (inclusief ski's, snowboards etc.).

Rechtskeuze en bevoegde rechtbank
Op deze voorwaarden is uitsluitend het Oostenrijkse recht van toepassing. Het arrondissement waaronder de Bergbahnen Berwang valt, is als enige bevoegd voor geschillen die voortvloeien uit deze voorwaarden.

Slotbepalingen
Een wijziging of herziening van deze voorwaarden is op elk moment mogelijk en deze zijn van toepassing vanaf de dag na publicatie op de website van de Bergbahnen Berwang.

De nietigheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden of de door de servicevoorwaarden geregelde contractuele verhouding/relatie hebben geen invloed op de geldigheid van de overige in de servicevoorwaarden opgenomen bepalingen.

Weer
Sprühregen
Vandaag 17° C | 15° C
Regen
Morgen 16° C | 12° C
Regen
Overmorgen 5° C | 4° C
Sneeuwbericht
snow
Dal 0cm
snow
Berg 0cm
snow
Laatste sneeuwval 01.03.2024
Webcams
Sonnalmbahn Bergstation
Sonnalmbahn Bergstation
Egghof Sunjet
Egghof Sunjet
Thanellerbahn
Thanellerbahn
Liften en pistes
Skilifte Open
Lifte check 0/13
Piste check 0/35
Restaurant, Rodelbaan, Fietsen check 3/13
Accommodaties in het Berwanger dal
Zo veelzijdig als de actieve en vakantiemogelijkheden in de Tiroler Zugspitz Arena zijn, zo veelzijdig is ook het aanbod aan accommodaties in Berwang-Bichlbach-Rinnen. Vind en boek hier de bij u passende accommodatie!
Accommodatie boeken
Bergbahnen Berwang Sessellift
Pistekaart Berwang

In het familievriendelijke en sneeuwzekere skigebied Berwang-Bichlbach-Heiterwang treft u van half december tot begin april totaal 12 skiliften aan, waaronder één gondelbaan en meerdere stoeltjes- en sleepliften.

Pistekaart
Locatie en contact

Bergbahnen Berwang 
6622 Berwang 120 
Tirol, Österreich 

Tel.: +43 5674 81240 
info@berwang.tirol 

Routeplanner starten

Contact
Events en Nieuws
Meer events