Thanellerbahn

Afdruk

Afdruk

Verantwoordelijk voor de inhoud van deze website

Verantwoordelijke redacteur en webmaster voor de planning, realisatie en ondersteuning van de internetinhoud en voor het beheer van deze site:

Bergbahnen Berwang Ges.m.b.H. & Co. KG., Managing Directors Florian Singer en Gernot Falger
6622 Berwang 120
Tel. +43 5674 8124
Fax +43 5674 8124
www.berwang.tirol
E-Mail: info@berwang.tirol

Handelsrechtelijke informatie (volgens §5 EKG):

Rechtsvorm: Ges.m.b.H. & Co. KG.
Vennootschapsregister Nr.: 23955 d
UID: AUT 32901205
Bevoegde rechtbank: Reutte

Concept, ontwerp & programmering

Saint Elmo's Tourismusmarketing GmbH
Karolingerstraße 1 | 5020 Salzburg | Österreich
Telefon +43 662 82 85 0004 | Telefax +43 662 8492598033
www.saint-elmos.travel

Fotokredieten

Bergbahnen Skiarena Berwang
Ulses GmbH - Zugspitz Arena
Tiroler Zugspitz Arena
Tirol Regio Card
Fotolia
Shutterstock

Copyright

Alle inhoud van deze domeinen is onderworpen aan de coypright van het hotel. Geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van hun wettelijke eigenaars. Het kopiëren, verveelvoudigen of ander gebruik van afbeeldingen of inhoud van dit domein is uitdrukkelijk verboden en onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van de rechten. Overtredingen worden in ieder geval vervolgd.

Dataprotectie

"Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. "("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar wij wijzen u erop dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website geeft u toestemming voor de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven".

Disclaimer

1. Inhoud van het online aanbod
De auteur is niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn over het algemeen uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat de auteur met opzet of grove nalatigheid heeft gehandeld. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

2. Referenties en links
De auteur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte of verwezen vanaf zijn pagina's - tenzij hij volledig op de hoogte is van illegale inhoud en in staat zou zijn om de bezoekers van zijn site te beletten deze pagina's te bekijken. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van het plaatsen van de links geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's te zien was. De auteur heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteurschap van de gelinkte pagina's. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's die na het plaatsen van de link werden gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen binnen het eigen internetaanbod van de auteur, maar ook voor vermeldingen van derden in door de auteur opgezette gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, is uitsluitend de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, niet degene die alleen via links naar de betreffende publicatie verwijst.

3. Auteursrecht en merkenrecht
De auteur streeft ernaar de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in alle publicaties in acht te nemen, door hemzelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten.
Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merken en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de desbetreffende geregistreerde eigenaars. Het enkele feit dat een merk wordt genoemd mag niet tot de conclusie leiden dat het niet beschermd wordt door de rechten van derden! Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Verveelvoudiging of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

4. Gegevensbescherming
Indien de mogelijkheid tot het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, naam, adressen) wordt gegeven, vindt de invoer van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is toegestaan - indien en voor zover technisch mogelijk en redelijk - zonder specificatie van persoonlijke gegevens of onder specificatie van geanonimiseerde gegevens of een alias.

5. Rechtsgeldigheid van deze uitsluiting van aansprakelijkheid
Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarvandaan u werd doorverwezen. Indien delen of afzonderlijke termen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen van deze verklaring onaangetast door dit feit.

6. Toegang tot gegevens / server logbestanden
De aanbieder (zijn webspace-aanbieder) verzamelt gegevens van elke toegang tot het aanbod (de zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten: namen van de op deze website opgevraagde pagina's en bestanden, datum en tijd van de aanvraag, overgedragen datavolume, rapport over succesvolle toegang, type browser en browserversie, het besturingssysteem van de gebruiker, referrer URL (eerder bezochte website), IP-adres en de internetprovider. Deze gegevens worden uitsluitend geanalyseerd voor statistische doeleinden en om ons te helpen onze website te onderhouden en te optimaliseren. De aanbieder behoudt zich echter het recht voor om de logbestanden later te controleren als er concrete aanwijzingen zijn dat er sprake is van illegaal gebruik.

7. Verwerking van persoonsgegevens
Persoonlijke gegevens zijn informatie die helpt om een persoon te identificeren. Dit kan de naam van de persoon, zijn e-mailadres en telefoonnummer zijn. Het kan ook gegevens over hobby's, lidmaatschappen of specifiek bezochte webpagina's bevatten. De aanbieder zal alleen persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken of delen als dit wettelijk is toegestaan en als de gebruiker heeft ingestemd met het verzamelen van de gegevens.

8. Contact
Wanneer u contact opneemt met de aanbieder (bijvoorbeeld via e-mail of contactformulier) worden gebruikersgegevens opgeslagen voor de verdere verwerking van uw aanvraag en die voor vervolgvragen.

9. Diensten en inhoud van derden
Binnen deze website kan inhoud van derden worden gebruikt. Dit vereist dat het IP-adres van de gebruikers wordt doorgegeven aan derden, aangezien dit nodig is om de inhoud te kunnen leveren. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op deze website. Als u via links op onze pagina's naar andere pagina's wordt doorverwezen, informeer daar naar de manier waarop uw gegevens in dergelijke gevallen worden verwerkt. Voor de inhoud van externe links (naar websites van derden) zijn uitsluitend de exploitanten van de gelinkte pagina's verantwoordelijk. Op het moment van de koppeling waren er geen duidelijke schendingen te zien. Indien wij kennis krijgen van een wettelijke overtreding, zullen wij de betreffende link onmiddellijk verwijderen.

10. Cookies
Cookies zijn kleine bestanden die het mogelijk maken om apparaatspecifieke informatie op te slaan op het toegangsapparaat van de gebruiker (PC, smartphone of iets dergelijks). Cookies dienen om de gebruiksvriendelijkheid van websites te verbeteren, wat de gebruikers ten goede komt (bv. opslag van inloggegevens), terwijl het ook mogelijk is om statistische gegevens over het gebruik van de website te verzamelen en te analyseren met als doel het aanbod te verbeteren. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies beïnvloeden. De meeste browsers beschikken over een optie om de installatie van cookies te beperken of volledig te voorkomen. De gebruiker dient zich er echter van bewust te zijn dat de gebruiksvriendelijkheid van de website, in het bijzonder de gebruiksvriendelijkheid ervan, beperkt zal zijn zonder cookies.

Veel online advertentiecookies van bedrijven kunnen worden beheerd via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-website http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

11. Intrekking, wijzigingen, correcties en updates
Op verzoek heeft de gebruiker het recht om gratis informatie te ontvangen over de persoonlijke gegevens die over hem zijn opgeslagen. Bovendien heeft de gebruiker het recht om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren en zijn persoonlijke gegevens te blokkeren en te verwijderen, tenzij dit in strijd is met een wettelijke registratieplicht.

12. Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. "("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar wij wijzen u erop dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

13. Gebruik van Facebook social plugins
Onze website bevat plugins van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. U herkent de Facebook-plugins aan het Facebook-logo of de "Vind ik leuk"-knop. Een overzicht van Facebook-plugins vindt u op developers.facebook.com/docs/plugins/. Wanneer u de website van BOLD Hotels bezoekt, maakt de plugin een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt daarbij de informatie dat u onze website met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de Facebook-knop "Vind ik leuk" klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze website koppelen aan uw Facebook-profiel, waardoor Facebook het bezoek aan onze website kan toewijzen aan uw gebruikersaccount. Houd er rekening mee dat BOLD Hotels als aanbieder van de website geen kennis heeft van de overgedragen gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de Facebook Privacy Policy op https://www.facebook.com/about/privacy/. Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan de website van BOLD Hotels aan uw Facebook-gebruikersaccount toewijst, logt u dan uit uw Facebook-gebruikersaccount uit.

14. Andere
Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of slechts gedeeltelijk overeenkomen met het geldende recht, wordt de rest van het document inhoudelijk en rechtsgeldig niet beïnvloed.

15. Nota over de regeling van geschillen
De Europese Commissie voorziet in een Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting ("OS Platform"). Het OS platform is te vinden op internet op het volgende adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Consumenten hebben de mogelijkheid om klachten in te dienen bij het EU-platform voor onlinegeschillenbeslechting. U kunt uw klacht ook rechtstreeks bij ons indienen op het volgende e-mailadres: info@berwang.tirol

Weer
Sprühregen
Vandaag 17° C | 15° C
Regen
Morgen 16° C | 12° C
Regen
Overmorgen 5° C | 4° C
Sneeuwbericht
snow
Dal 0cm
snow
Berg 0cm
snow
Laatste sneeuwval 01.03.2024
Webcams
Sonnalmbahn Bergstation
Sonnalmbahn Bergstation
Egghof Sunjet
Egghof Sunjet
Thanellerbahn
Thanellerbahn
Liften en pistes
Skilifte Open
Lifte check 0/13
Piste check 0/35
Restaurant, Rodelbaan, Fietsen check 3/13
Accommodaties in het Berwanger dal
Zo veelzijdig als de actieve en vakantiemogelijkheden in de Tiroler Zugspitz Arena zijn, zo veelzijdig is ook het aanbod aan accommodaties in Berwang-Bichlbach-Rinnen. Vind en boek hier de bij u passende accommodatie!
Accommodatie boeken
Bergbahnen Berwang Sessellift
Pistekaart Berwang

In het familievriendelijke en sneeuwzekere skigebied Berwang-Bichlbach-Heiterwang treft u van half december tot begin april totaal 12 skiliften aan, waaronder één gondelbaan en meerdere stoeltjes- en sleepliften.

Pistekaart
Locatie en contact

Bergbahnen Berwang 
6622 Berwang 120 
Tirol, Österreich 

Tel.: +43 5674 81240 
info@berwang.tirol 

Routeplanner starten

Contact
Events en Nieuws
Meer events